Servicii oferite

Servicii oferite:

 • Servicii de proiectare a sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare, in toate etapele:
  • Master Plan (MP);
  • Studii de prefezabilitate (SPF);
  • Studii de fezabilitate (SF);
  • Documentatii Tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (DTCU);
  • Documentatii Tehnice pentru obtinerea Avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism (DTAV)
  • Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire / Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC / PAC);
  • Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT+DE);
  • Asistenta Tehnica din partea Proiectantului, in timpul executiei lucrarilor (ATP);
  • Participarea Proiectantului la Fazele Determinante, in timpul executiei lucrarilor (PFD).
  • Documentatii “Conform cu Executia” – As Built.
 • Tipul proiectelor: investitii noi, extinderi, reabilitari, modernizari, retehnologizari, etc.
 • Serviciile de proiectare acopera toate specialitatile (tehnologie, rezistenta, arhitectura, drumuri, instalatii sanitare, termice, electrice si SCADA, etc.)
 • Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru toate domeniile si subdomeniile de constructii si toate specialitatile de instalatii, cele mai uzuale fiind:
  • A1 – “Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn pentru constructii”;
  • B9 – “Siguranta in exploatare pentru constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala”;
  • B11 – “Siguranta in exploatare pentru: sisteme exterioare de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;  sisteme de canalizare;  reţele termice”;
  • Saac / B9 / B11 – „Sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare”;
  • Ie – “Instalaţii electrice aferente construcţiilor”
 • Servicii de expertizare tehnica a proiectelor, a calitatii executiei lucrarilor sau a constructiilor existente (domeniile Saac / B9, Is, etc.).
 • Servicii de consultanta tehnica in domeniul alimentarii cu apa si canalizarii apelor uzate.
 • Coordonarea serviciilor conexe activitatii de proiectare, constand in urmatoarele tipuri principale de studii:
  • Studii hidrogeologice;
  • Studii hidrologice;
  • Studii topografice;
  • Studii geologice si geotehnice;
  • Studii hidrochimice si de tratabilitate;
  • Studii privind calitatea apelor uzate;
  • Studii privind calitatea si debitul emisarului;
  • Studii de impact asupra mediului.