Portofoliu proiecte

• Expertiza Tehnica „Is” la colectorul de canalizare unitara existent pe strada Leordeni din orasul Popesti-Leordeni;

• “Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi, jud. Prahova” – DTAV, DTAC;

• “Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi, jud. Prahova” – verificare tehnica de calitate PT+DE, DTAC;

• Expertiza Tehnica „B9” si „D” la obiectele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din mun. Giurgiu;

• „Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și canalizare în aglomerarea Giurgiu” – SF, DTAV, DTAC, PT+DE – in lucru;

• „Construcția aducțiunii regionale Giurgiu-Hotarele” – SF, DTAV, DTAC, PT+DE – in lucru;

• „Infiintare sistem de canalizare inclusiv racorduri in Ogrezeni, Malu Spart si Suseni” – SF, DTAV, DTAC, PT+DE;

• „Extinderea sistemului de apă și canalizare în aglomerarea Izvoarele” – SF, DTAV, DTAC, PT+DE;

• “Modernizare dispensar uman din comuna Podenii Noi, jud. Prahova” – Studii de teren (topo, geo, expertiza tehnica „A1”), DTCU, DTAV, SF/DALI, DTAD, DTAC;

• „Extindere, reabilitare, modernizare si dotare scoala Mehedinta corp A din comuna Podenii Noi, judetul Prahova” – Studii de teren (topo, geo, expertiza tehnica „A1”, Audit energetic), DTCU, DTAV, SF/DALI, DTAC;

• “Extindere canalizare menajera si realizare de racorduri la reteaua de canalizare menajera existenta in localitatile Alexandru Odobescu si Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi” – Studii de teren (topo, geo, expertiza tehnica „Is”), DTAV, SF/DALI;

• “Modernizarea sistemului de alimentare cu apa existent in localitatea Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi” – Studii de teren (topo, geo, expertiza tehnica „Is”), DTAV, SF/DALI;

• „Inlocuire conducta principala, contorizare bransamente gospodarii, reabilitare camine vane si hidranti de incendiu, comuna Gheorghe Lazar, judetul Ialomita” – Studii de teren (topo, geo, expertiza tehnica „B9”), DTAV, DALI, DTAC, PT+DE, ATP;

• „Infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Nicolae Balcescu, judetul Calarasi” – Studii de teren (topo, geo), DTAV, SF;

• „Extindere sistem de canalizare in comuna Gradistea, judetul Calarasi” – Expertiza tehnica “B9”, SF/DALI, DTAV;

• „Extinderea si reabilitarea sistemului existent de alimentare cu apa din comuna Chiselet, judetul Calarasi” – Expertiza tehnica “Is”, Studiu geotehnic, Studiu topografic (inclusiv receptie OPCI), DALI si DTAV;

• „Infiintare sistem alimentare cu apa sat Fantana Doamnei si modernizare sistem existent de alimentare cu apa in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Calarasi” – Expertiza tehnica “Is”, Studiu geotehnic, Studiu topografic (inclusiv receptie OPCI), DALI si DTAV;

„Reabilitare bransamente la reteaua de distributie apa potabila din comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi” – Expertiza tehnica “Saac”, Studiu geotehnic, Studiu topografic (inclusiv receptie OPCI), DALI,  DTAV, PT+DE, AT

“Extindere retea de canalizare menajera in satele Cunesti si Rasa, comuna Gradistea, judetul Calarasi” – Expertiza tehnica “Saac”, Studiu geotehnic, Studiu topografic (inclusiv receptie OPCI), DALI,  DTAV

„Reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Stefan Voda, judetul Calarasi” – DTAC, PT+DE, AT

• „Executie bransamente la reteaua de alimentare cu apa existenta in comuna Ogrezeni, sat Ogrezeni si sat Hobaia, judetul Giurgiu” – DTAC, PT+DE, AT

• Peste 30 proiecte verificate si stampilate la domeniile B9, B11 si Is.

• Peste 10 Expertize tehnice domeniul „Saac”.